Batzar orokorraren laburpena (kuota igoera)/Resumen de la Asamblea general (subida de cuotas)