Ohiko Batzar Nagusiaren laburpena / Resumen Asamblea General Ordinaria