Aurkezpena

Hezkuntzak oinarrizko funtzioak betetzen ditu gizabanakoen bizitzan eta gizartean.

Gizabanakoa egon dagoen toki guztiak dira izatez hezkuntz guneak eta, bai formazioa eta bai baloreen lorpena etengabe egiten da, bizitza osoan zehar. Hala ere, eskola heziketak famili heziketarekin batera izugarrizko garrantzia du haur eta gazteen formazioan hauei oinarrizko identitatea eta errealitatearen ikuskeraren eraikuntza ematen baitie ezagutza eta balorapen etikoa integratuz.

lkastola, familiekin koordinatuz, 18 urterarte bilakatzen diren formazioa prozesu garrantzitsuenen gune da.

Larramendi lkastola, 1967an herriak sortua, hasierako euskal hezkuntzaren konpromezuari leialtasunez eutsiz, moldatu egiten da guraso eta hezkuntz zerbitzuak hartzen dituzten ikasleen itxarobide berri eta eskarietara, baita ere gizartean gertatzen ari diren aldaketa eta berrikuntzetara.

Hezkuntz Proiektua komunitate osoak ulertzen duen egoera ideala deskribatzen duen agiria izanik, hara orientatuz ikastetxeko ekintza guztiak, erantzun behar die, alde batetik, eskakizun berriei eta gaur egun dauden aurrerakuntzei eta, bestetik, erakundea bera sortu zeneko arrazoiari.